Contact persons


Company Management

Mgr. Renata Pětioká Nevečeřalová

Právo / Marketing / Obchod

Tel: 731 463 710

Production - Trade

Lukáš Pětioký

Tel: 723 968 792

Designer

Lucie Nevečeřalová

Tel: 604 605 909

Sales Representative

Lenka Nevečeřalová

Tel: 737 729 700